ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.

Ενεργειακός Τομέας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία μας, ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Α.Ε., δραστηριοποιείται στη μελέτη, σχεδιασμό και κατασκευή Μεταλλικών κτιρίων από το 1976. Το 2010 πραγματοποιήσαμε την επέκταση μας στον Ενεργειακό Τομέα με την παραγωγή και βιομηχανοποίηση Πυλώνων Μεταφοράς Ενέργειας, Ικριωμάτων (υποσταθμοί μεταφοράς ενέργειας) και Πυλώνων Τηλεπικοινωνιών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τα προϊόντα του ενεργειακού τομέα της εταιρείας μας κατασκευάζονται από μεταλλικές γωνίες σε διάφορα πάχη και διαστάσεις, οι οποίες βιομηχανοποιούνται στις γραμμές παραγωγής της εταιρείας μας, στην συνέχεια επιψευδαργυρώνονται εν θερμώ και βάφονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε έργου.

Τα προϊόντα που παράγουμε αναφέρονται σε:

  • Πυλώνες Μεταφοράς Ενέργειας, πρόκειται για πυλώνες μεσαίας και υψηλής τάσης (150 & 400 ΚV αντίστοιχα) σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές και ανάγκες του έργου.

  • Ικριώματα, (Υποσταθμοί μεταφοράς ενέργειας), πρόκειται για την τελική κατεύθυνση των πυλώνων μεταφοράς ενέργειας και σύνδεση τους με το εκάστοτε δίκτυο της ΔΕΗ.

  • Πυλώνες Τηλεπικοινωνιών, πρόκειται για τους πυλώνες μετάδοσης σήματος στην σταθερή, κινητή τηλεφωνία και την μετάδοση τηλεοπτικού σήματος των εκάστοτε καναλιών τηλεόρασης.