ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.

Έργα σε εξέλιξη

Μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές κατασκευές

Ικριώματα 150kV τύπου 5 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΑΔΜΗΕ Α.Ε.