Ισολογισμοί της εταιρίας Γεωργατσώνας Α.Ε. των τελευταίων 4 ετών.

Ισολογισμός 2022

Ημερομηνία Ανάρτησης
01/02/2023

.

.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022  

Ισολογισμός 2023

Ημερομηνία Ανάρτησης
29/01/2024

.

.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023

Ισολογισμός 2021

Ημερομηνία Ανάρτησης
24/01/2022

Για να ανοίξετε το αρχείο θα χρειαστείτε τον

Adobe Acrobat Reader.

Ισολογισμός 2020

Ημερομηνία Ανάρτησης
08/02/2021

Για να ανοίξετε το αρχείο θα χρειαστείτε τον

Adobe Acrobat Reader.

Ισολογισμός 2019

Ημερομηνία Ανάρτησης
10/02/2020