ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.

Οργανόγραμμα

Η εταιρεία μας ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Α.Ε, συνεχίζοντας την εξέλιξη της στο χώρο των μεταλλικών κατασκευών και μένοντας πιστή στους στόχους της, διατηρεί την ακόλουθη εταιρική δομή, προσδοκώντας πάντα το καλύτερο δυνατό διοικητικό αποτέλεσμα…

Το προσωπικό της εταιρείας μας αποτελείται από άριστα επιστημονικά καταρτισμένο δυναμικό, το οποίο εργάζεται κάτω από άριστες συνθήκες εργασίας προσφέροντας το καλύτερο για τον πελάτη δυνατό αποτέλεσμα…