ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.

Περιγραφή Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Ο χώρος παραγωγής της εταιρείας μας καλύπτει συνολικό εμβαδό 8.500 m2. Η διαδικασία παραγωγής μεταλλικών κτιρίων και λοιπών ειδικών μεταλλικών κατασκευών, τόσο για τον Κατασκευαστικό όσο και για τον Ενεργειακό Τομέα, πραγματοποιείται σύμφωνα με το Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015 & συμμόρφωσης ελέγχου παραγωγής κατά EN 1090-1 EXC4 με τα οποία είναι πιστοποιημένη η εταιρεία. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγής περιλαμβάνει CNC μηχανές υψηλής τεχνολογίας, συνδυάζοντας έτσι ταχύτητα, ποιότητα και αξιοπιστία τόσο στην παραγωγική διαδικασία όσο και στο τελικό προϊόν.

Σύντομη Παρουσίαση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Παραγωγής.

 1. Αυτόματη Γραμμή Διάτρησης (Ζουμπάς & Τρυπάνι) & Ψαλιδισμού Χαλύβδινων Γωνιών, για την αυτόματη επεξεργασία χαλύβδινων Γωνιών διαστάσεων έως 250x250x29 mm. Ιδανική CNC Γραμμή Παραγωγής για την κατασκευή Πυλώνων Μετάδοσης Υψηλής Ισχύος
 2. Αυτόματη Γραμμή Διάτρησης & Ψαλιδισμού για Λάμες και Γωνιές, για την αυτόματη επεξεργασία Λαμών διαστάσεων έως 500×25 mm και Γωνιών διαστάσεων έως 160x160x16 mm.
 3. Αυτόματη Γραμμή Παραγωγής Σύνθετων Διατομών (παράλληλων, συμμετρικών τύπου Η, ασύμμετρων τύπου Η, κυβοειδών δοκών, σταυροειδών δοκών, κυψελοειδών δοκών, καμπύλων δοκών), του Οίκου FRO, εξοπλισμένη με συσκευές συγκόλλησης βυθιζόμενου τόξου τύπου Lincoln 1000A, διπλή τράπεζα συγκόλλησης, και παραγωγική δυναμικότητα της τάξεως των 30 tn/8 ώρες. Στη συγκεκριμένη γραμμή μπορούν να παραχθούν συγκολλητές δοκοί (μεταβλητής και παράλληλης διατομής) μέγιστου μήκους 23,0 m, μέγιστου ύψους κορμού 1,80 m και μέγιστου πλάτους πέλματος 600 mm.
 4. CNC Παντογράφος Κοπής Λαμαρίνας, διαστάσεων 4,0 m (πλάτος) x 22,0 m (μήκος), με Μονάδα Κοπής (υψηλής ακρίβειας) με Οξυγόνο για θερμική κοπή λαμαρίνας πάχους έως 150 mm, καθώς επίσης και Μονάδα Κοπής (υψηλής ακρίβειας) με Plasma 300A για θερμική κοπή λαμαρίνας πάχους έως 80mm.
 5. Οριζόντια Υδραυλική Πρέσσα Διαμόρφωσης (Κάμψη) Γωνιών, 800 τόνων.
 6. Μηχάνημα Φρεζοκοπής Λαμαρινών (για την προετοιμασία συγκόλλησης αυτών).
 7. Αυτόματη Γραμμή Κοπής & Διάτρησης Χαλύβδινων Προφίλ.
 8. Αυτόματη Γραμμή Χαλυβοριπής (Αμμοβολή) Χαλύβδινων Προφίλ (του Οίκου Gietart). Η μηχανή είναι συνδεδεμένη με Σύστημα Βαφής.
 9. Δύο (2) Αυτόματες Τράπεζες για την Συγκόλληση Ειδικών Τεμαχίων (φλάντζες).
 10. Δύο (2) Ρομποτικές Μηχανές για Ευθύγραμμες Συγκολλήσεις.
 1. Μηχανή Συγκόλλησης Ήλων Διάτμησης 2000 Α, με δυνατότητα συγκόλλησης ήλων έως Φ26mm, πάνω σε δοκούς μορφοσιδήρου για σύμμεικτη κατασκευή παταριών μεταλλικών κτιρίων με υψηλή φόρτιση στην επιφάνειά τους.
 2. CNC Μηχανή Διάτρησης (Ζουμπάς & Τρυπάνι) Χαλύβδινων Πλακών.
 3. Τέσσερις (4) Μηχανές Συγκόλλησης Βυθιζόμενου Τόξου 1000Α, Αυτόματης Προώθησης, για την συγκόλληση επίπεδων φύλλων λαμαρίνας.
 4. Εικοσιπέντε (25) μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης (MIG), 4ης γενιάς, παλμικές 400 – 500Α.
 5. Ζουμποψάλιδο (Steel Worker) ικανότητας 75 tn, με δυνατότητα διάτρησης οπών διαμέτρου έως Φ32mm και ψαλίδι κοπής ελασμάτων πάχους έως 20mm, στράντζα διαμόρφωσης ελασμάτων πάχους έως 15mm και μήκους 700 mm και τέλος δυνατότητα κοπής γωνιάς μορφοσιδήρου διατομής έως 150x150x15 mm.
 6. Δύο (2) Αυτόματα Πριόνια Κοπής, με δυνατότητα κοπής έως 300 mm.
 7. Δύο (2) Επιτραπέζια Τρυπάνια με δυνατότητα διάτρησης διαμέτρων έως 60 mm.
 8. Μηχανή Πλάσματος 120Α με δυνατότητα κοπής λαμαρίνας πάχους έως 30 mm.
 9. Οκτώ (8) Γερανογέφυρες Ανυψωτικής Ικανότητας 6,3 tn έως και 12,5 tn.
 10. Δύο (2) Προβολικοί Γερανοί ανυψωτικής ικανότητας 3,2 tn.