Κατασκευή Μεταλλικού Βιοτεχνικού Κτιρίου,Ειδικών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Χώρου.

Συνολικό Εμβαδό: 2.750τ.μ.

Θέση: Κιμίνια, Δήμου Αυλώνα.