Κατασκευή Μεταλλικού Κτιρίου με Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου.

Συνολικό Εμβαδό: 2.000τ.μ.

Θέση: ΒΙΠΕ Λαμίας.