Κατασκευή Μεταλλικού Κτιρίου Παραγωγής και Κτιρίου Αποθηκών.

Συνολικό Εμβαδό: 4.500τ.μ.

Θέση: 78ο χιλ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Θήβα.