Κατασκευή: Νέου Ισόγειου Βιομηχανικού Κτιρίου με Υπόγειο και Γραφεία.

Συνολικό Εμβαδό: 2.000 τ.μ.

Θέση: Νταγλάς, Δήμος Μαρκοπούλου.