Κατασκευή Τριώροφου Μεταλλικού Κτιρίου Λιπαντικών .

Συνολικό Εμβαδό: 2.500τ.μ.

Θέση: ΒΙΟΠΑ ‘Ανω Λιοσίων Αττικής.