Κατασκευή Πυλώνων Μεταφοράς Ενέργειας 150KV & 400KV, για την σύνδεση Αιολικού Πάρκου στον Κιθαιρώνα.

Ανάδοχος Εταιρία: Consorzio Italia 2000.