Κατασκευή Μεταλλικών Κτιρίων Παραγωγής και Αποθήκευσης.

Συνολικό Εμβαδό: 9.600τ.μ. και 5.500τ.μ.
Θέση: Αταλάντη Φθιώτιδας,