Μεταλλικό Κτίριο – Μεταλλική Κατασκευή
Θέση Λέσβος