Κατασκευή Νέας Πύλης Εισόδου του Συγκροτήματος και Μεταλλική Κατασκευή Καμπανών.

Θέση: Μικρό Καβούρι, Αττική.