ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε.

Κατασκευή Μεταλλικής Στέγης – Επικάλυψης και Επενδύσεων – Πλαγιοκαλύψεων και Μεταλλικών Στεγάστρων Βιομηχανικού Κτιρίου

Συνολικό εμβαδό 6347 τ.μ.

Τοποθεσία : Κορωπί