Κατασκευή Μεταλλικών Κτιρίων Παραγωγής, Ειδικών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Χώρου.

Συνολικό Εμβαδό: 5.000τ.μ.

Θέση: Οινόφυτα, Βοιωτίας,