Κατασκευή: Βιομηχανικό Μεταλλικό Κτίριο με ισόγειο και δύο πατάρια.

Συνολικό Εμβαδό:
Θέση: Βιομηχανικό Πάρκο Λιοσίων.