Κατασκευή: Βιοτεχνικού Μεταλλικού Κτιρίου Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών ειδών.

Συνολικό Εμβαδό: 12.000 τ.μ.

Θέση: Τραζέσα, Δήμου Αυλώνα.