Κατασκευή Κτιρίου Παραγωγής και Κτιρίου Αποθηκών.

Συνολικό Εμβαδό: 4.000τ.μ.

Θέση: Αταλάντη Φθιώτιδας.