Κατασκευή Πολυώροφου Μεταλλικού Κτιρίου για Εισαγωγές – Εμπόριο Ηλεκτρικών Ειδών .

Συνολικό Εμβαδό: 4.000τ.μ.

Θέση: Ελαιώνας – Ταύρος Αττικής ,