Κατασκευή Μεταλλικού Κτιριου με Πατάρι.

Συνολικό Εμβαδό: 5.600τ.μ.

Θέση:Αυλώνα, Αττικής.