Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ – Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου. Κόρινθος.

Κατασκευή: Pipe Racks, Κλιμακοστάσια.