Κατασκευή Μεταλλικού κτιρίου.
Συνολικό Εμβαδόν:1600 τ.μ.
Θέση: Κυπαρίσσι, Φθιώτιδα.