Κατασκευή Βιοτεχνικού Μεταλλικού Κτιρίου και Πολυώροφου Κτιρίου Γραφείων, Τεχνικής Επισκευαστικής Πλοίων.

Συνολικό Εμβαδό: 6.020τ.μ.
Θέση: Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού, Αττική.