ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

ΕΜΒΑΔΟΝ: 8620 τ.μ.
ΘΕΣΗ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ