Κατασκευή Διώροφου Μεταλλικού Κτιρίου για Εμπόριο Επίπλων.

Συνολικό Εμβαδό: 7.500τ.μ.

Θέση: Γιωργούση, Λιβαδειάς.