ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ, ΑΛΓΕΡΙΑ
Κατασκευή Εργοστασίου Παραγωγής Κεραμοποιίας

Θέση: Αλγέρι
Εμβαδόν: 12.500 τ.μ.