Κατασκευή Μεταλλικού Κτιρίου ΚΤΕΟ.

Συνολικό Εμβαδό: 350τ.μ.

Θέση: Μπουρνιάς, Αρκίτσα Φθιώτιδας.