Κατασκευή Μεταλλικού Κτιρίου ΚΤΕΟ.

Συνολικό Εμβαδό: 550τ.μ.

Θέση: Νέα Ιωνία, Αττικής.