ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

Θέση: Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, Αθήνα
Ανάδοχος: Αχιλλεύς Τεχνική