Κατασκευή Μεταλλικού Κτιρίου με Πατάρι.

Συνολικό Εμβαδό: 2.200τ.μ.

Θέση: Αυλώνας Αττικής.