ΛΑΝΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ

Κατασκευή Κτιρίου Παραγωγής, Κτιρίου Γραφείων και Ειδικών Εγκαταστάσεων.

Συνολικό Εμβαδό: 2.500τ.μ.

Θέση: Ριτσώνα, Αυλίδας,

ΝΙΚΗ ΚΟΥΣΤΕΝΗ ΑΒΕΕ

Κατασκευή Μεταλλικού Κτιρίου Παραγωγής, με πατάρι.

Συνολικό Εμβαδό: 2.300τ.μ.

Θέση: Ριτσώνα, Αυλίδας,