ΜΕΤΩΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΣΟΦΑΔΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΟΔΙΩΝ

Θέση: Σοφάδες Καρδίτσας, Θεσσαλία
Ανάδοχος: Τέρνα Α.Ε.