Κατασκευή Μεταλλικού Κτιρίου Αποθηκών, Κτιρίου Γραφείων, Ειδικών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος χώρου.

Συνολικό εμβαδό: 6.500τ.μ.

Θέση: Παιανία, Αττικής,