«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» 

«Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο»