Κατασκευή Μεταλλικού Κτιρίου Σοκολατοποιίας.

Συνολικό Εμβαδό: 5.700τ.μ.

Θέση: Ασπρόπυργος , Αττικής.