Πεζόδρομος – Ποδηλατόδρομος στον Πεδιαίο ποταμό, Κύπρος