ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΑΡΧΙΚΟΝ Α.E.

ΘΕΣΗ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 114, ΑΘΗΝΑ