Κατασκευή Μεταλλικού Κτιρίου Παραγωγής, Ειδικών εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος χώρου.

Συνολικό Εμβαδό: 3.400τ.μ.

Θέση: Αυλώνας – Αττικής.