Κατασκευή Μεταλλικού Κτιρίου Αποθηκών και Γραφείων.

Συνολικό Εμβαδό: 13.500τ.μ.

Θέση: ‘Aγιος Θωμάς, Οινόφυτα Βοιωτίας.