Κατασκευή Μεταλλικού Κτιρίου.

Συνολικό Εμβαδό: 7000τ.μ.
Θέση: Βρύσες Ριτσώνας, Βαθύ Αυλίδας, Σχηματάρι.