Κατασκευή Μεταλλικών Εμπορικών Αποθηκών. Αντιπροσωπείες – Εισαγωγές Αγροτικών Μηχανημάτων.

Συνολικό Εμβαδό: 3.950τ.μ.

Θέση: Αυλώνα, Αττικής.