Κατασκευή Βιοτεχνικού Μεταλλικού Κτιρίου. Εργοστάσιο Κατασκευής Κουφωμάτων Αλουμινίου και Πολυώροφου Μεταλλικού Κτιρίου Γραφείων.

Συνολικό Εμβαδό: 6500τ.μ.

Θέση: Ασπρόπυργος Αττικής.