Κατασκευή Μεταλλικού Κτιρίου και Δύο Πατάρια.

Συνολικό Εμβαδό: 2.300τ.μ.

Θέση: Λάκα Καλογήρου, Αλμυρές Αττικής.