Κατασκευή & Ανέγερση Μεταλλικού σκελετού Τριώροφου κτιρίου με δύο πατάρια.

Θέση Λεωφόρος Βάρης – Κορωπίου, Κορωπί.

Συνολικού εμβαδού 5.000m2.