Μεταλλικό Κτίριο – Μεταλλική Κατασκευή
Θέση: ‘Aρμα – Τανάγρα