Κατασκευή Νέας Μεταλλικής Αποθήκης.

Συνολικό Εμβαδό: 6.000τ.μ.

Θέση: Πικέρμι, Αττικής.