Βιομηχανοποίηση & Ανέγερση Μεταλλικής Κατασκευής με δυο Πατάρια, Τοποθέτηση Λαμαρίνας & Πάνελ Πλαγιοκάλυψης.

Συνολικό Εμβαδό: 26.500τ.μ.

Θέση: ΒΙΠΕ Καλό Χωριό, Λάρνακα, Κύπρος.