Μεταλλικό Κτίριο – Μεταλλική Κατασκευή
Θέση: Αθήνα