Κατασκευή Τριώροφου Μεταλλικού Κτιρίου Παραγωγής και Κτιρίου Γραφείων.

Συνολικό εμβαδό: 2.400τ.μ.

Θέση: Αχαρνές Αττικής.